ଆର୍ ଟି ଆଇ

ପ୍ରଥମ ଅପିଲେଟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନାମ : ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସତ୍ୟବ୍ରତ ସାହୁ (ଭା.ପ୍ର.ସେ.), ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ
ଲୋକ ସୂଚନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନାମ : ଶ୍ରୀ ଇନ୍ଦ୍ରମଣି ତ୍ରିପାଠୀ

ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ଆସିଥିବା ମୋଟ୍ ୩୬ଗୋଟି ଆର୍ ଟି ଆଇ ତଥ୍ୟର ସମସ୍ତ ଉତ୍ତର ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।